Světlé listnaté háje kdysi pokrývaly většinu středních Čech