Zbraslavský zámek leží nad dřívějším korytem Berounky