Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Harmonická krajina

popiska Pestrý svět teplých květnatých hájů, bílých vápencových stěn a krasových stepí v národní přírodní rezervaci. Koda je upomínkou na dobu, kdy střední Čechy byly ještě panenskou přírodou.  (foto P. Mudra)

.