Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Současná krajina a její problémy

popiska Kaňonovité údolí střední Vltavy, pás romantické, jakoby horské krajiny s bohatou přírodou, je protikladem k okolním vcelku jednotvárným a přírodně mnohem chudším pahorkatinám. Tento kontrast značně zmírnila zátopa Slapské přehrady, která živou řeku změnila na klidné jezero a zmenšila výškové rozdíly.  
(foto P. Mudra)


.