Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Úvod

popiska  Skalní hrany říčních údolí bývají útočištěm rostlin a živočichů volné krajiny, zatímco stromy tu zápasí o holý život.  (foto P. Mudra)

.