Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Harmonická krajina

 

7. Obyvatelé krajiny

Na panelovém sídlišti je prakticky nemožné znát všechny sousedy z jednoho domu. Jak bychom pak mohli poznat všechny obyvatele středočeské krajiny?

Okoř. Malebné hradní zříceniny
popiskaOkoř. Malebné hradní zříceniny poskytují úkryty řadě rostlin a živočichů, jako jsou netopýři, kuny, ale i drobní měkkýši jako např. Pupilla muscorum - zrnovka mechová.
(foto P. Mudra)
Krása světa je skrytá. Tisíce pohledů ztrácíme marně, poněvadž nedovedly uviděti svět v okresích jejího proměňujícího a očišťujícího záření. Neznáme celého bohatství vlastních svých krajin. Sotvaže v slunci svého poledne dovedeme se orientovati podle svého stínu o tajemných světových stranách
Otokar Březina, Eseje (1996)
Rosnička zelená, kdysi typický obyvatel naší krajiny
popiskaRosnička zelená kdysi patřila mezi typické obyvatele naší krajiny, v dnešní krajině však ubývá mokřadů, kde by se mohla rozmnožovat.
(foto P. Mudra)
Na šalvěji luční byl zastižen otakárek ovocný
popiskaNa šalvěji luční byl zastižen otakárek ovocný, jeden z našich nejhezčích motýlů, který ještě nedávno patřil k vzácnostem, vrací se však a opět se stává létajícím klenotem naší krajiny.
(foto P. Mudra)
Zrnovka mechová
popiskaSvé české jméno získala zrnovka mechová díky své velikosti a tvaru, které opravdu připomínají obilné zrno. V ledových dobách patřila mezi nejhojnější obyvatele sprašových stepí.
(kresba V. Ložek)
 

Kromě zvláštního živočišného druhu zvaného člověk žije ve středních Čechách několik desítek tisíc dalších druhů rostlin, živočichů, hub a nejrůznějších dalších zpravidla mikroskopických organismů. Je naší ostudou, že většinu těchto našich nejbližších sousedů téměř neznáme. Jsme schopni je nanejvýš pojmenovat, ale o jejich životě víme jen pramálo.

Je to docela škoda, protože většina z tohoto ohromného množství živáčků zná a dokáže číst středočeskou krajinu mnohem lépe než my. Každý druh ovšem pochopitelně po svém. I když se chlubíme, že sami umíme krajinu také vytvářet, naši přehlížení spolubydlící to zvládají mnohem lépe. Nelze se tomu divit - je jich daleko víc a mají v tom praxi delší, než si dovedeme představit. Bez jejich vydatné pomoci by leckteré naše krajinotvorné snažení zůstalo jen nepovedeným monstrem doktora Frankensteina.

Hlavní slovo v modelování a zušlechťování krajiny mají rostlinné organismy. Jsou to neuvěřitelná stvoření, která za použití několika zázračně jednoduchých zdrojů (světlo, voda, oxid uhličitý) pokrývají krajinu téměř souvislou vegetační vrstvou a připravují podmínky pro život dalších tvorů. Ve velké pestrosti druhů tvoří na členitém zemském povrchu nekonečně rozmanitou skládačku, která se mění podle míry slunečního záření (sklon svahu), podle množství vlhkosti a živin, podle nadmořské výšky a v neposlední řadě i podle zpětného vlivu jiných organismů včetně činnosti člověka.

Většina rostlin by nemohla existovat bez půdy, kterou samy pomáhají vytvářet „natrávením“ a přeměnou geologického podkladu, ovšem ve spolupráci s dalšími pomocníky - půdními bakteriemi, houbami, žížalami a jinými tvory, jejichž počet a rozmanitost si nezadá s hodně velkou zoologickou zahradou.

Pohybliví živočichové osídlili povrch krajiny s vegetačním pokryvem, dostali se i hluboko pod zem a ovládli vzduch. Asi nejdokonaleji dovedl rozmanitost ekologických nik využít hmyz, nejrozsáhlejší, nejrozmanitější a nejpočetnější skupina organismů na naší planetě. Početně nevýznamní měkkýši nám díky svým vápnitým skořápkám, které se jako fosilie zachovávají ve vrstvách půd, podávají svědectví o přírodě dávno uplynulých časů. Na vrcholu potravní pyramidy pak stojí obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), které známe nejlépe - vždyť i my sami jsme jen jedním druhem ze skupiny savců.

Pavel Špryňar
Sysel obecný, původní obyvatel stepí
popiskaSysel obecný, původní obyvatel stepí, našel nový domov na polích, kde býval nevítaným hostem. Moderní doba se svými pesticidy a hnojivy mu nepřála, takže dnes patří k vzácným živočichům. Kdy jste naposledy viděli sysla?
(foto J. Kohoutek)
Poznámka:

Čihař J. a kol., Příroda v ČSSR, Práce, Praha 1988. Rozsáhlý barevný obrazový atlas zahrnující zástupce všech skupin organismů viditelných pouhým okem a seřazených podle hlavních typů prostředí naší přírody. V poslední době vyšlo již čtvrté vydání.
Löw J., Míchal I., Krajinný ráz, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy 2003.
Wilson E. O., Rozmanitost života, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1992.

 
.