Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Současná krajina a její problémy

 

21. Příroda ve městě

Jsme zvyklí posuzovat město jen podle našich výtvorů a potřeb a ostře je oddělovat od přírody, ale právě v tom jsme pošetilí víc než v čem jiném a míjíme se s realitou.

Butovické hradiště v přírodní rezervaci Prokopské údolí
popiskaPohled na Butovické hradiště v přírodní rezervaci Prokopské údolí. Ostroh chrání ze tří stran vápencové skály s bohatou květenou, šíje ostrohu byla opevněna valy. Na okraji plošiny se dodnes vyskytuje rostlinné společenstvo se šalvějí ladní, která je často vázána na pravěké objekty.
(foto P. Mudra)
Kdežto my, kdož jako pražští obyvatelé žijeme v bloku Prahy déle tisíce let, aniž jsme ji kdy opustili nebo přenechali někomu jinému, mění se zvířecí druhy před tváří města neustále. Zvířata jsou daleko citlivějšími pražskými občany nežli lidé. Každá kulturní éra ve vývoji Prahy, znamenající podstatnou změnu jejího vnějšku, způsobila zároveň výměnu značné části živočišstva. Staří usedlíci se vystěhovali a místo nich přišli noví.
Julius Komárek, Neznámá tvář Prahy (1941)
Tařice skalní
popiskaTařice skalní.
(foto P. Mudra)
Praha - Vyšehrad
popiskaPraha - Vyšehrad. I přes veškeré stavební zásahy skála dodnes na jaře září žlutými tařicemi.
(foto P. Mudra)

Existuje vůbec nějaká příroda ve městě? I když nebudeme počítat ta nejpřirozenější stanoviště mimo zástavbu, jako jsou parky a lesoparky, příměstské louky nebo v Praze všech těch osmdesát šest chráněných přírodních území, město je z biologického pohledu jen trochu odlišným stanovištěm, ve výsledku však stejně dobrým, jako je les nebo louka. Příroda ve městě se (jako kdekoliv jinde) vyvíjí a má svou historii, hierarchii a svoje zákonitosti. Uvědomíme si to, třeba když porovnáme společenstva rostlin a živočichů v historickém centru města, ve vilové čtvrti nebo na novém panelovém sídlišti. Zjistíme, že město představuje ohromnou spoustu životních příležitostí, úkrytů a potravních zdrojů, které se tu vyskytují v pestré mozaice.

Jen pro rostliny vypočetl Slavomil Hejný na území velkoměsta celých čtyřiaosmdesát typů stanovišť roztříděných do šesti zón (včetně dlažby chodníků a náměstí, fasád prejzových střech, seřaďovacích nádraží nebo jatek).

Živočichové, zejména ti bezobratlí, jich ale znají ještě mnohem víc. Jsou však ostražití a nenápadní, takže o přítomnosti většiny z nich často ani nevíme. Hejna holubů na Staroměstském náměstí, funící ježek z předzahrádky nebo moli ve spíži jsou jen vrcholkem ledovce. Rybenka domácí obývající koupelnu nebo kuna skalní z věže úctyhodného kostela nám neprospívají, ale ani neškodí. Nejrůznější paraziti živící se na našich produktech, na zásobách potravin stejně jako na dřevěném nábytku, matracích v ložnici nebo starých knihách si vysloužili nálepku škůdců. Kolonie kavek, rorýsů nebo netopýrů v podkroví vyšších budov naopak zasluhují naší ochrany. Paraziti člověka, jako jsou tři druhy vší, štěnice domácí nebo blechy, se v dohledné době statutu ohrožených druhů asi nedočkají, i když objektivně vzato by na něj mnozí měli nárok: kdo z nás je, alespoň ve střední Evropě, v posledních desetiletích vůbec někdy viděl?

Mnohé organismy vsadily při volbě prostředí na život s člověkem do té míry, že bez něj by se už stěží uplatnily. Stali se z nich naši věrní souputníci (označujeme je jako organismy synantropní). Zdá se, že to byla z jejich strany mimořádně dobrá a spolehlivá volba.

Pavel Špryňar
Kuna skalní
popiskaKuna skalní, kdysi zvíře odlehlé přírody, je dnes běžný obyvatel města. 
(foto J. Rys)
Poznámka:
Hejný S., Metodologický příspěvek k výzkumu synantropní květeny a vegetace velkoměsta (na příkladu Prahy), Zborn. predn. zjazdu Slov. bot. spoloč., Tisovec, Bratislava 1971, s. 545-567.
Komárek J., Neznámá tvář Prahy. Zvířata ve velkoměstě, Čin, Praha 1941. Čtivá knížka je průvodcem k odhalování rozsáhlého a netušeného světa živočišných obyvatel Prahy.
Kovanda J. a kol., Neživá příroda Prahy a jejího okolí, Academia-ČGÚ, Praha 2001.
Kubíková J. a kol., Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy, Panorama, Praha 1985. Sborník odborných statí o jednotlivých složkách pražské přírody podává vzácně kompletní obraz pražské přírody a obsahuje i početné odkazy na další rozšiřující literaturu.
Němec J. a Ložek V. (eds.), Praha. Chráněná území ČR 2, AOPK ČR, Praha 1997.
Vimmer A., Praha dávná i naše. Podmínky, prostředí, činitelé. Svazek IV. Poznámky biologické, Praha 1914.
 
.