Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Současná krajina a její problémy

 

26. Ekonomie, ekologie a krása

Je zapotřebí vnímat krásu krajiny či města, její autenticitu a půvab jako zdroj či surovinu a vše, co ji ohrožuje, jako spotřebovávání či ničení tohoto zdroje.

Poděbrady
popiskaPoděbrady. Podobně jako u většiny evropských sídel tvoří střed historického města jen asi 10 % celkové rozlohy. Zbytek býval venkov.
(foto P. Mudra)
Proč ale potom cítíme jako zločin pokácet strom, odstřelit skálu, a tak je jakoby připravit o život? Proč se domáháme pro tyto přírodní výtvory práva, podle kterého by směly dožít jakoby nerušeně? Také v nich ctíme svědectví minulého bytí, života a tvoření.
Alois Riegl, Moderní památková péče (1903, české vydání 2003)
Prokřemenělé dřevo - araukarit od Rakovníka
popiskaProkřemenělé dřevo - araukarit od Rakovníka. Krajina může být krásná v různých měřítcích - od celých kopců až po detaily kamenů. Nejvíc ohrožené je však to základní a největší měřítko krajinného rázu.
(foto P. Mudra)

Klasické římské právo vědělo, že existují věci, které vlastníme, i věci, které jsou už svojí povahou nevlastnitelné - třeba duha, ovzduší či ráz krajiny. Problém začne, když si nějaký jedinec či organizace, nebo dokonce stát začne tyto nevlastnitelné věci přivlastňovat, nebo je dokonce ohrožovat. Dobrým příkladem je atmosféra, kterou si nelze přivlastnit, ale přitom se dá jednoduše pokazit - stačí oxidy síry a dusíku.

Po druhé světové válce jsme se jako víceméně globální společnost dostali do situace, kdy jsme začali ovlivňovat a kazit nevlastnitelné věci. V průběhu třicetileté války se rozvinula myšlenka, že vztahy mezi národy je nutné nějak uspořádat na podobném základě jako vztahy mezi jednotlivci. V těchto desetiletích docházíme k podobně závažnému přerodu ve vnímání. Jak sloučit práva hory, jako je Tlustec, na sebeurčení s požadavky těžaře? Kdyby si motýli mohli dovolit právníka, neměli by žalovat zemědělské družstvo z genocidy? Přicházíme na to, že zvířata, živly a přírodní jevy mají také svá práva. Když považujeme za správné pečovat o domácí kočku nebo o psa (mají na to přece právo), proč bychom nějak neměli pečovat o zvěř a květiny. V čem by měl být rozdíl mezi vlkem v lese a psem doma?

A teď se zamysleme nad celou záležitostí z hlediska konfliktu mezi krajinným rázem a například billboardem. My všichni žijeme z nějaké nahromaděné pokladnice krajinné krásy. Dobře to je vidět dejme tomu v Českém ráji či v historickém městě, jako je Kutná Hora - kdyby tady nebylo přírody a minulosti, tak tu je nejenom méně klidu a zamyšlení pro duši, ale také hotelů, obchodů a návštěvníků. Z tohoto pohledu je zapotřebí vnímat krásu krajiny či památky, její autenticitu a půvab jako zdroj či surovinu a vše, co ji ohrožuje, jako spotřebovávání či ničení tohoto zdroje. O tom, že vápenec je surovinou, není nutné nikoho přesvědčovat, ale jak to je s krásou?

Krása je jednak potřeba duše, jeden ze základů duševního zdraví; ale také je důvodem pro další investice. Stačí se rozhlédnout v centru jakéhokoliv krásného evropského města; na jakémkoliv (kdysi) nádherném pobřeží; pod jakoukoliv dostupnou horskou scenérií. Nespotřebováváme kulturu a krásu stejně jako spotřebováváme fosilní paliva? Máme nějakou představu jejího setrvalého rozvoje? Nevyčerpá se v některých regionech a neodteče jinam? Velkoplošná chráněná území - chráněné oblasti a přírodní parky - nejsou brzdou rozvoje nějaké krajiny, ale právě naopak ekonomickou silou probouzející se budoucnosti, která klade na životní prostředí větší důraz než celé minulé století.

Václav Cílek
Český kras, horní část Císařské rokle
popiskaČeský kras, horní část Císařské rokle. I přesto, že byl Český kras intenzivně využíván již od pravěku, zůstaly v něm na dohled hlavního města téměř nedotčené oblasti.
(foto P. Mudra)
Poznámka:
O vztahu ekonomie a ekologie existuje obrovské množství většinou jednostranných či nějak sporných publikací. Instruktivní je kniha Bjorna Lomborga Skeptical Environmentalist (Oxford University Press, 2002) - včetně rozsáhlé internetové diskuse na toto téma.
 
.