Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Úvod

 

Předmluva

Kaňon Berounky v Českém krasu
popiskaKaňon Berounky v Českém krasu odkrývá stopy dějin přírody v nejmladší geologické minulosti i historii osídlení od pravěku do počátků českého státu.
(foto P. Mudra)
Kdybych měl odpovědět na otázku, co je důležité a co má být na počátku práce zdůrazněno, řekl bych: vědomí souvislosti. Vědomí kladných i záporných vztahů,vědomí souběžných akcí, vědomí tradice a pohled, který dovede obsáhnout široký obzor.
Vladislav Vančura, spisovatel (1891–1942)
Borovice lesní
popiskaBorovice lesní – sosna má dnes svá přirozená stanoviště na nejchudších mělkých půdách.
(foto P. Mudra)
Žijeme v období velkých a rychlých změn, kdy se proměňuje většina konstant našich životů. Stali jsme se součástí širšího celku Evropské unie, mohutnějšího proudu globální ekonomiky a zřejmě jako celá evropská civilizace stojíme před řadou dalších nezbytných reforem a transformací. Souběžně s globalizačním proudem však probíhá i vytváření Evropy regionů, z nichž každý je nějakým způsobem osobitý a svým vlastním vkladem přispívá do pokladnice evropských charakterů. Čím se odlišuje jeden region od druhého? Především místní kulturou, jež bývá pevně spjata s místní krajinou, její historií a způsobem jejího využívání. Hodnoty, které chceme chránit a propagovat, musíme sami nejprve znát.

Tato kniha slouží k rychlé obrazové i textové orientaci v tom, čím je středočeská krajina a co pro nás může znamenat. V záměrně krátkých, obsahově zhuštěných a přitom čtivých „mikroesejích“ jakéhosi krajinného slabikáře se dotýkáme základních otázek - co je krajina, co v ní chceme chránit, jaké jsou její hlavní současné problémy a jaké jsou i cesty k nápravě. V knize sledujeme nejenom cesty jejího přirozeného vývoje, ale také civilizační procesy jejího zastavování, změn krajinného rázu, proměn horizontu krajiny a dalších změn.

Krajinu chráníme nejenom kvůli přírodě, ale zejména pro lidi, kteří v ní žijí a nalézají v ní odpočinek a útěchu či potvrzení toho, čím jsou. Krása a harmoničnost krajiny má i ekonomický význam. Lidé raději bydlí v čistých a přirozených krajinách, které lákají k pobytu a dalším aktivitám. Příliv návštěvníků do zemí, které si dokázaly udržet svůj krajinný ráz jako Slovinsko či Rakousko, ostatně ukazuje, že krása krajiny není jen estetickou, ale také ekonomickou záležitostí.

Péče o krajinu je zároveň péčí o její obyvatele. Je to dlouhodobý proces, který vyžaduje uvažování desítky let dopředu. Každý neuvážený čin má dlouhodobé následky. Jedním z velkých témat moderní doby je kvalita života, jejíž součástí je kvalita životního prostředí i něco, co se například v Anglii nazývá „právo na přírodu“. Znamená to, že každý člověk by měl mít snadný přístup do harmonické a jen málo porušené krajiny a přírody. Střední Čechy - jak ostatně ukazují i fotografie v této knize - jsou v tomto ohledu výjimečné množstvím a rozmanitostí krajinných typů. Je dobré si uvědomit, v jak mimořádném regionu vlastně žijeme.

Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje

ZnakZnak království

 
.