Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Závěr

 

Poznámka na závěr

Obraz lesa na středočeských žulách
popiskaObraz lesa na středočeských žulách vytvářejí hladké kmeny buků a oblé  balvany.
(foto P. Mudra)

Hlavním cílem knihy bylo ukázat krásu středočeské krajiny, avšak nezatajovat ani její současné nemalé problémy; pokoušíme-li se odhalovat nejrůznější příčiny destrukce přírody, snažíme se tím ukázat i možné cesty k nápravě. Kniha je psána jako základní informace pro lidi, kteří nemají čas číst, přesto se však zajímají o stav krajiny, která je jejich domovem, není jim lhostejná a chtějí se o ní dozvědět více. Snažili jsme se vytvořit slabikář základních krajinných pojmů, jež mají širší platnost, třebaže všechny příklady jsou spojeny se středočeským regionem.
Každá kapitola knihy je i při své stručnosti a čtivosti výsledkem studia řady knih a vědeckých prací. Nejdůležitější tituly jsou uvedeny v poznámkách u jednotlivých kapitol, kde čtenář nalezne i další doplňující informace. Malá část fotografií zasahuje za hranice Středočeského kraje - například Říp sice patří ke středním Čechám, ale správně již leží v severočeském Ústeckém kraji, k podobnému rozporu mezi přírodním a administrativním členěním dochází i v případě pražského okolí a Prahy samotné. Vycházeli jsme z toho, že píšeme hlavně o středočeské krajině, nikoliv o krajině Středočeského kraje. 

Rovněž mnohé citáty nebyly původně psány se zřetelem ke středním Čechám, ale jsou obecnějším sdělením o krajině. V několika málo případech je určení citátů jen orientační, protože pocházejí z průběžně doplňované databáze, v níž byly dřívější citace zaznamenány jen neúplně.

Tato publikace navazuje na knihu: Ložek V., Cílek V., Kubíková Jarmila a kolektiv, Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina, vydal Středočeský kraj, Praha 2003. Obě knihy jsou koncipovány tak, aby se navzájem doplňovaly v obraze i v textu a rozvíjely podobná témata z různých úhlů pohledu. 

 
.