Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Závěr

 

Poděkování

Daleké pohledy do lesnatých krajů
popiskaI v hustě zalidněných středních Čechách se dosud otvírají daleké pohledy do lesnatých krajů, které jako by nepoznaly moderní civilizaci.
(foto P. Mudra)

Vznik této knihy by nebyl možný bez zájmu a vstřícného postoje Rady Středočeského kraje, jmenovitě radních Josefa Kantůrka, Jaroslava Krále, Ladislava Kutíka, Antonína Podzimka, Zdeňka Šorma, Josefa Vacka, Františka Váchy, Miroslava Velechovského, Karla Vyšehradského, Viléma Žáka včetně samotného pana hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla.

O vydání knihy zejména pečoval Vilém Žák a spolu s Jaroslavem Obermajerem přispěli ke koncepci celého díla, jež bylo technicky realizováno týmem nakladatelství Dokořán. Děkujeme všem jmenovaným a doufáme, že tato kniha přispěje k poznání a ochraně krajiny středních Čech.

 
 
.