Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Závěr

 

Mapy

popiskaZobrazení území Středočeského kraje v podobě topografické mapy
v originálním měřítku 1:1 milionu.
Autorem rastrových dat je Český úřad zeměměřičský a katastrální v Praze.
Mapa středních Čech
popiska Zobrazení území Středočeského kraje v podobě výřezu z mozaiky družicových snímků typu Landsat MSS pořízených z výšky 705 kilometrů ve viditelné infračervené oblasti elektromagnetického spektra s velikostí obrazového prvku 80 x 80 metrů. Biotické prvky jsou představovány různými odstíny zelené barvy (listnaté porosty světlými odstíny, jehličnaté porosty tmavými odstíny), abiotické prvky potom různými odstíny fialové barvy. Vodní plochy jsou prezentovány tmavými odstíny modři. Mozaika území ČR, z níž byla data převzata, byla zpracována a laskavě poskytnuta firmou GISAT, s. r. o.
Satelitní mapa středních Čech
 
.